Tiến Độ Dự Án Picity Triển Khai

picity

Tiến trình bán Căn hộ Pi City Thạnh Xuân do Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Gia Cư thuộc Pi Group làm chủ đầu tư được thực hiện theo trình tự như sau:

+ Giai đoạn giữ chỗ (booking)

 • Ngày bắt đầu giữ chỗ –/–/2019
 • Loại hình giữ chỗ: giữ chỗ định danh
 • Số sản phẩm: — căn
 • Hình thức giữ chỗ: Ưu tiên (UT) 1, UT 2, UT 3
 • Ngày kết thúc giữ chỗ –/–/2019

+ Giai đoạn công bố giá

 • Ngày công bố: –/–/2019

+ Giai đoạn chuyển giữ chỗ sang giữ chỗ không hoàn lại

 • Ngày bắt đầu: –/–/2019
 • Ngày kết thúc: –/–/2019

+ Mở bán

 • Ngày mở bán:

+ Thanh toán đợt 1

 • Thời gian thanh toán: –/–/2019 (dự kiến)
 • Tỷ lệ thanh toán: 15%

Việc chuyển giữ chỗ sang đặt cọc căn hộ Pi City Quận 12 dự kiến sẽ kết thúc ngày (–/–/2019). Khách hàng đã mua tiếp tục thanh toán theo các phương thức thanh toán của chủ đầu tư.

(Thông tin bài viết Tiến trình bán căn hộ Pi City Quận 12 sẽ được tiếp tục cập nhật).